Temperatura ciała

Temperatura jest bardzo ważnym czynnikiem świadczącym o tym, czy jesteśmy zdrowi, czy też powinniśmy być zaniepokojeni stanem swojego zdrowia. Ogólnie przyjęta temperatura ludzkiego ciała, którą uważa się za prawidłową to 36, 6 stopni. Tak naprawdę jednak temperatura naszego ciała może być różna. Jest to zależne od wielu czynników – na przykład jeśli jesteśmy po aktywności fizycznej o wysokiej intensywności, to temperatura naszego ciała będzie wyższa niż wykazuje norma, chociaż wcale nie jesteśmy chorzy. Temperatura może też być różna w zależności od tego, w której części ciała ją zmierzymy. Ogólnie przyjmuje się jednak, że prawidłowa temperatura wynosi do 37 stopni, a powyżej mamy do czynienia ze stanem podgorączkowym. Powyżej 38 stopni to już gorączka. Jednak nie tylko temperatura, której wartość wynosi powyżej normy, może być dla nas niebezpieczna. Jeśli temperatura ciała spadnie poniżej 35 stopni, to mamy do czynienia z hipotermią. Zazwyczaj stan ten pojawia się w wyniku długiego przebywania na mrozie.

Redakcja vja.pl

<img src="https://vja.pl/wp-content/uploads/2019/08/bio.png" />

Back to top