Każdy wysiłek fizyczny trzeba poprzedzić rozgrzewką