Gaz CS

Gaz CS jest wypełniaczem ręcznych miotaczy gazu. Jest to substancja wysoce drażniąca i trująca, która przy niewłaściwym stosowaniu może spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu. Pojemniki z gazem CS zawsze powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Działanie gazu cs, popularnie nazywanego gazem łzawiącym polega na intensywnym podrażnieniu błon śluzowych gałek ocznych. W wyniku kontaktu oczy z rozpylonym gazem zaczynają one boleśnie piec oraz łzawić, przez co znacznie ograniczona jest możliwość obserwacji otoczenia. Gaz łzawiący często używany jest przez policję czy wojsko do rozpędzania nielegalnych demonstracji. Jest to środek prewencyjny poprzedzający użycie siły bezpośredniej. W wyniku zbyt dużego stężenia gazu łzawiącego na skórze może dojść do powstania pęcherzy przypominających skutki poparzenia toksyczną substancją. Koniecznie należy pamiętać o tym że gaz cs to substancja bardzo niebezpieczna, która powinna być używana jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia.

Redakcja vja.pl

<img src="https://vja.pl/wp-content/uploads/2019/08/bio.png" />

Back to top